Domestic violence defense drug crime attorney Omaha, Nebraska right now

Best rated felony assault attorney in Omaha, Nebraska? If you are one of the tens of thousands of people arrested and charged with a crime each year in Nebraska, you may face an uncertain future. While you can’t change the past or predict the future, you can hire Omaha criminal defense attorney Greg Nelson to help make the best of this difficult and overwhelming situation. An experienced attorney can guide you through this confusing process, protect your rights, and possibly have your charges dropped or reduced. It’s imperative that you…

Avocat drept penal in Cluj acum

Avocat in Cluj 2022? Avocatul asistă sau reprezintă în procesul penal, părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile legii. [art. 88 alin. (1) din Codul de procedură penală] Persoana reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidenţialitatea comunicărilor, cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază şi securitate, fără să fie interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei. Probele obţinute cu încălcarea acestui drept vor fi excluse în temeiul art. 102 alin. (2) din Codul de procedură penală. Vedeti multe detalii in plus pe site-ul avocat…